TOP 10 Sản Phẩm TRỊ MỤN GIÁ BÌNH DÂN – DƯỚI 250K👉 𝗟𝗜𝗡𝗞 𝗠𝗨𝗔 𝗦𝗔̉𝗡 𝗣𝗛𝗔̂̉𝗠 𝗖𝗛𝗜́𝗡𝗛 𝗛𝗔̃𝗡𝗚 𝗧𝗔̣𝗜 𝗩𝗜𝗘̣̂𝗧 𝗡𝗔𝗠

🌟 𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐚̂̉𝐲 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐞𝐫𝐥𝐚𝐝𝐢𝐞 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐗𝐮𝐚̂́𝐭 𝐂𝐚̂𝐲 𝐏𝐡𝐢̉
▹▹

🌟𝐂𝐎𝐒𝐑𝐗 – 𝐒𝐮̛̃𝐚 𝐑𝐮̛̉𝐚 𝐌𝐚̣̆𝐭 𝐃𝐚̣𝐧𝐠 𝐆𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐬𝐫𝐱 𝐋𝐨𝐰 𝐩𝐇 𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐌𝐨𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐆𝐞𝐥 𝐂𝐥𝐞𝐚𝐧𝐬𝐞𝐫
▹▹

🌟 𝐓𝐚̂̉𝐲 𝐓𝐞̂́ 𝐁𝐚̀𝐨 𝐂𝐡𝐞̂́𝐭 𝐒𝐭 𝐈𝐯𝐞𝐬 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐓𝐞𝐚 𝐓𝐫𝐚̀ 𝐗𝐚𝐧𝐡
▹▹

🌟𝐒𝐎𝐌𝐄 𝐁𝐘 𝐌𝐈 // 𝐓𝐨𝐧𝐞𝐫 𝐓𝐫𝐢̣ 𝐌𝐮̣𝐧 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐀𝐇𝐀-𝐁𝐇𝐀-𝐏𝐇𝐀 𝟑𝟎 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐌𝐢𝐫𝐚𝐜𝐥𝐞 𝐓𝐨𝐧𝐞𝐫▹▹

🌟 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐓𝐫𝐢̣ 𝐌𝐮̣𝐧 𝐓𝐡𝐚̂𝐦 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 𝐍𝐢𝐚𝐜𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐝𝐞 𝟏𝟎% + 𝐙𝐢𝐧𝐜 𝟏% 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦
(30ml)▹▹
(60ml)▹▹

🌟𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐚̂̉𝐦 𝐡𝐨̂̀𝐢 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐝𝐚 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 𝐇𝐲𝐚𝐥𝐮𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜 𝐀𝐜𝐢𝐝 𝟐% + 𝐁𝟓
▹▹

🌟𝐒𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐲 𝐌𝐢 // 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐨̂́𝐜 𝐬𝐞̂𝐧 đ𝐞𝐧 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐬𝐞̣𝐨 𝐥𝐨̃𝐦 – 𝐬𝐞̣𝐨 𝐦𝐮̣𝐧 𝐒𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐲 𝐌𝐢 𝐒𝐧𝐚𝐢𝐥 𝐓𝐫𝐮𝐞𝐜𝐢𝐜𝐚 𝐌𝐢𝐫𝐚𝐜𝐥𝐞
▹▹

🌟S𝐮̛̃𝐚 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐃𝐚 𝐒𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐝 𝐓𝐨 𝐒𝐤𝐢𝐧 𝐇𝐲𝐝𝐫𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐌𝐨𝐢𝐬𝐭𝐮𝐫𝐢𝐬𝐞𝐫
▹▹

🌟𝐒𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐲 𝐌𝐢 – 𝐆𝐞𝐥 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐃𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐲 𝐌𝐢 𝐘𝐮𝐣𝐚 𝐍𝐢𝐚𝐜𝐢𝐧 𝐁𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐨𝐢𝐬𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐆𝐞𝐥 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐦
▹▹

🌟 𝐊𝐞𝐦 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐚̆́𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐲 𝐌𝐢 𝐓𝐫𝐮𝐞𝐜𝐢𝐜𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝟏𝟎𝟎 𝐂𝐚𝐥𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐮𝐧𝐜𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐒𝐏𝐅𝟓𝟎+/𝐏𝐀+++
▹▹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
🌟🌟Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐦𝐮𝐚 𝐦𝐲̃ 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐮𝐲 𝐭𝐢́𝐧
▹▹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
💝𝗧𝗵𝗮𝗺 𝗴𝗶𝗮 𝗰𝗼̣̂𝗻𝗴 đ𝗼̂̀𝗻𝗴 “𝗡𝗚𝗛𝗜𝗘̣̂𝗡 𝗗𝗨̛𝗢̛̃𝗡𝗚 𝗗𝗔” cùng chúng mình nha
▹▹
“Nghiện dưỡng da KHÔNG SAI, Ai KHÔNG NGHIỆN mới SAI” đó ahihi
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
💝 𝐂𝐚́𝐜 𝐕𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐛𝐨̉ 𝐪𝐮𝐚 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐤𝐞̂𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐢𝐧𝐡 𝐌𝐞𝐨𝐰

🌟3 BƯỚC TRỊ DỨT THÂM MỤN – TOP 5 SERUM HÀN QUỐC TRỊ MỤN & THÂM GIÁ BÌNH DÂN
▹▹

🌟Sự Thật Về THE ORDINARY NIACINAMIDE 10% ZINC 1% TRỊ MỤN?! – Công Dụng THẬT của NIACINAMIDE
▹▹

🌟DA DẦU & Quan Niệm SAI VỀ KEM DƯỠNG ẨM – TOP 8 Kem Dưỡng SÁNG DA TRỊ MỤN Cho MỌI LOẠI DA Mùa Hè
▹▹

🌟8 ĐIỂM PHÂN BIỆT TẨY DA CHẾT TRÀ XANH FAKE – ST.IVES BLACKHEAD CLEARING GREEN TEA SCRUB
▹▹

🌟THÓI QUEN BUỔI SÁNG HIỆU QUẢ | Waking up at 5AM | My Mindful Morning Routine 🧘
▹▹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
MEOW DÙNG NHỮNG CÔNG CỤ GÌ ĐỂ QUẢN LÝ & NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG
🌟 Học kiến thức mới mỗi ngày
Link đăng ký nhận 2 tháng miễn phí dùng thử
▹▹

🌟Ghi chú tất tần tật mọi thứ trên đời
Link đăng ký tại đây để nhận $10
▹▹

🌟Quản lý công việc cá nhân và nhóm:
Link đăng ký free:
▹▹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
🎥 MEOW QUAY BẰNG MÁY GÌ
╰ Máy Ảnh Sony Alpha A6600
╰ Ống kính Sigma 16mm F1.4
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
📱MEOW DÙNG ĐIỆN THOẠI GÌ
Iphone 11 Pro Max 256GB
▹▹

⌚MEOW DÙNG ĐỒNG HỒ GÌ
Apple Watch Series 5
▹▹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –

📩 CONTACT ME

▹▹▹Email: petite.meow.257@gmail.com
▹▹▹Facebook: trinhmeow.vlogger
▹▹▹Instagram: trinhmeow.vlogger
▹▹▹Blog: www.trinhmeow.com

Bài viết được tổng hợp bởi DN cosmetics | Xem thêm video làm đẹp, chia sẻ, review về mỹ phẩm tại đây: https://dncosmetics.vn/video-lam-dep

Với đam mê và trải nghiệm về làm đẹp và mỹ phẩm, tôi là Hoàng Nữ Cẩm Nhi, tác giả tại Dn Cosmetics, luôn sẵn sàng chia sẻ cho bạn những bí quyết làm đẹp tốt nhất, đưa ra những đánh giá chân thật nhất. Mong muốn của tôi là giúp mọi người đều có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc với sắc đẹp của mình.

Nhận xét về sản phẩm

49 Comement tại “TOP 10 Sản Phẩm TRỊ MỤN GIÁ BÌNH DÂN – DƯỚI 250K”

 1. Chi oi! Dung gel cream cua some by me cho da dau mun ok hg chi? Cam on

 2. Em bị mụn ẩn với cả bị thâm ở vùng má do mụn í và em chưa skincare bao giờ thì em nên sử dụng các loại sp nào ạ :((

 3. Trong khi trị mụn có cần sài serum ko ạ

 4. K trang điểm có cần tẩy trang k ạ?

 5. Em thấy chị tuy chưa nổi tiếng nhưng thật sự mấy cái review của chị siêu nhiệt tình còn dễ thương :33

 6. Mụn tuổi dậy thì có nên áp dụng những sản phẩm trên kh ạ ?

 7. Cặp serum của the ordinary không dùng chung 1 lần được mà

 8. Các sản phẩm c giới thiệu cũng là các bước để skincare đúng k ạ?

 9. The ordinary b5 dùng chung với tinh chất oc sen của some by mi luôn đc k c

 10. Chị ơi nhiều người nói 16t thì chưa cần skincare hả chị mong chị trả lời ạ

 11. Tẩy da chết ST.IVES đó sao ngt gọi nó là srm v ạ

 12. Tinh chất ốc sên có trị thâm không mọi người :((

 13. Chị ơi se rum đỏ kia có trị đc sẹo rỗ kh ạ

 14. C oi c làm video ve sp lành tính dùng dc cho mẹ bầu di c

 15. Chị ơi mấy cái link đó vào ko đc ạ

 16. Trong list sản phẩm chị Trinh recommend thì mình thấy sữa rửa mặt Cosrx là đáng mua nhất, quá xuất sắc :> Còn sp mình thực sự thực sự không muốn các bạn mua nhất là nước tẩy trang Derladie và toner Some By Mi, đặc biệt là với da nhạy cảm như da mụn :< Nước tẩy trang Derladie có rấttt nhiều hương liệu, rất nồng, có cồn từ quá trình chiết xuất thành phần witch hazel nữa, rất dễ kích ứng. Như chị Trinh nói, nó tạo bọt các cậu ạ, nhờn rít dính dớp khó chịu lắm, cay mắt nữa, chỉ có ưu điểm duy nhất là làm sạch tốt thôi. Còn toner Some By Mi thì chứa cồn (cồn khô í), bạc hà và lại là chiết xuất cây phỉ witch hazel :< Nó chỉ có khả năng làm sạch nhẹ và kiềm dầu ổn, còn tẩy tế bào chết thì không thể vì nồng độ quá thấp, hiệu quả trị mụn hoàn toàn không có thậm chí khiến tình trạng mụn của bạn tồi tệ hơn. Thực sự chỉ có da dầu khoẻ và ít mụn mới sử dụng đc em nó thôi í :<

 17. Toner cân bằng độ PH!!!!! 🤔🤔🤔

 18. C ơi nếu da e hỗn hợp ( nghiêng dầu ) có nên xài kem dưỡng ko ạ ?

 19. Cj lm video trị thâm mụn giá bình dân ik cj

 20. Dạo này do ánh sáng hay xaoo mà chị lên Vid xinh thế =))) màu tóc cực hợp luôn ạ

 21. c ơi sao e dùng 2 sr b5 vs zin1 chung bị mụn đầu trắng ạ còn dùng 1 loại thì ko bị ạ

 22. Em cảm ơn chị rất nhiều

 23. Chị Trinh review sản phẩm của cocoon việt nam đi ạ

 24. Mình đang dùng kcn của somebymi dùng cũng khá ok thấm nhanh nhưng nếu bôi xong mà đeo khẩu trang thì thấy có những hạt trắng trắng nổi lên giống như ghét ý . Dù mình vỗ kĩ hay bôi kĩ thì vẫn có . Đặc biệt ngồi điều hòa thì thấy da khá là khô kiểu khô khó chịu ý 🙂

 25. Trinh ơi! Mình hỏi xíu..
  Mình có đọc review thì thấy bảo ko được dùng kèm sản phẩm có AHA,BHA khi sử dụng The ordinary niacinamide 10 + zinc 1 vậy dùng bước toner và kem của Some by Mi kèm theo bước serum của The Ordinary có ổn ko?

 26. Theo em thấy từ kinh nghiệm trị mụn riêng của em thì em thấy spham của Some By Mi nó rất dễ làm kích ứng da ý chị:(

 27. Chị ơi mình có nên đi spa ko ạ , tại đi spa tốn kém quá chị

 28. Chị ơi khi mình sử dụng kem chống nắng có nên phủ phấn ko chị

 29. Cho em hỏi ạ có dùng chung đc serum some by mi với oligopeptide ko ạ

 30. Chị ơi, da dầu mụn dùng nước tẩy trang laroche posay có tốt cho da không ạ ? :3

 31. Cái trị thâm màu vàng kia tên là gì vậy ạ

 32. Nếu các bạn bị acne mủ hoặc viêm hoặc ẩn nhiều thì các bạn dùng những sp này k có hiệu quả đâu hoặc rất ít. Đây có thể coi là những sản phẩm HỖ TRỢ hoặc là NGĂN NGỪA. Chứ đừng mong chờ sẽ có hiệu quả. Và nếu bạn bị acne mủ hoặc viêm sưng thì không sử dụng tẩy tế bào chết có scrub là được.

 33. Có ai mà con trai vào đây xem k?? 🤦‍♂️

 34. Chị ơi chị dùng thử mỹ phẩm của 2 hãng việt nam e100 và thorakao được ko ạ

 35. Chị ơi cho e hỏi có tác dụng với mụn ẩn không ạ ?

 36. May quá em hong có mụn 🤣 nhưng video này của chị bổ ích lắm :33

 37. Mong chị làm video dưỡng trắng da body giá bình dân ah

 38. Mong chị làm video dưỡng trắng da body giá bình dân ah

 39. Thay srm kia bằng srm acnes đc ko chị

 40. Tay da chet Srlves mùi huong lieu kieu xà bông khó chiu cuc kì

 41. Chị ơi 14 tuổi thì có thể tẩy da chết và sử dụng toner không chị

 42. Dưỡng da tuổi 13 đi chị làm đều màu da , ngăn ngừa mụn đi chị

 43. C ơi làm về top sp trị mụn đầu đen đi ạ

 44. Mong chị ra nhiều vifdeo trị mụn như vậy ạ

 45. Niacinamide 30ml-60ml dùng trong khoảng bao lâu ạ

 46. Tẩy da chết rồi có cần rửa mặt lại kh mng

 47. Em thấy serum some by mi snail các bạn da nhạy cảm nên để ý vì có hương liệu rất nồng, có kha khá các bạn da nhạy cảm đã bị kích ứng với sản phẩm

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *