TOP 10 Sản Phẩm TRỊ MỤN GIÁ BÌNH DÂN – DƯỚI 250K👉 𝗟𝗜𝗡𝗞 𝗠𝗨𝗔 𝗦𝗔̉𝗡 𝗣𝗛𝗔̂̉𝗠 𝗖𝗛𝗜́𝗡𝗛 𝗛𝗔̃𝗡𝗚 𝗧𝗔̣𝗜 𝗩𝗜𝗘̣̂𝗧 𝗡𝗔𝗠

🌟 𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐚̂̉𝐲 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐞𝐫𝐥𝐚𝐝𝐢𝐞 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐗𝐮𝐚̂́𝐭 𝐂𝐚̂𝐲 𝐏𝐡𝐢̉
▹▹

🌟𝐂𝐎𝐒𝐑𝐗 – 𝐒𝐮̛̃𝐚 𝐑𝐮̛̉𝐚 𝐌𝐚̣̆𝐭 𝐃𝐚̣𝐧𝐠 𝐆𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐬𝐫𝐱 𝐋𝐨𝐰 𝐩𝐇 𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐌𝐨𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐆𝐞𝐥 𝐂𝐥𝐞𝐚𝐧𝐬𝐞𝐫
▹▹

🌟 𝐓𝐚̂̉𝐲 𝐓𝐞̂́ 𝐁𝐚̀𝐨 𝐂𝐡𝐞̂́𝐭 𝐒𝐭 𝐈𝐯𝐞𝐬 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐓𝐞𝐚 𝐓𝐫𝐚̀ 𝐗𝐚𝐧𝐡
▹▹

🌟𝐒𝐎𝐌𝐄 𝐁𝐘 𝐌𝐈 // 𝐓𝐨𝐧𝐞𝐫 𝐓𝐫𝐢̣ 𝐌𝐮̣𝐧 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐀𝐇𝐀-𝐁𝐇𝐀-𝐏𝐇𝐀 𝟑𝟎 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐌𝐢𝐫𝐚𝐜𝐥𝐞 𝐓𝐨𝐧𝐞𝐫▹▹

🌟 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐓𝐫𝐢̣ 𝐌𝐮̣𝐧 𝐓𝐡𝐚̂𝐦 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 𝐍𝐢𝐚𝐜𝐢𝐧𝐚𝐦𝐢𝐝𝐞 𝟏𝟎% + 𝐙𝐢𝐧𝐜 𝟏% 𝐒𝐞𝐫𝐮𝐦
(30ml)▹▹
(60ml)▹▹

🌟𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 – 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐚̂̉𝐦 𝐡𝐨̂̀𝐢 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐝𝐚 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 𝐇𝐲𝐚𝐥𝐮𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜 𝐀𝐜𝐢𝐝 𝟐% + 𝐁𝟓
▹▹

🌟𝐒𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐲 𝐌𝐢 // 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐨̂́𝐜 𝐬𝐞̂𝐧 đ𝐞𝐧 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐬𝐞̣𝐨 𝐥𝐨̃𝐦 – 𝐬𝐞̣𝐨 𝐦𝐮̣𝐧 𝐒𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐲 𝐌𝐢 𝐒𝐧𝐚𝐢𝐥 𝐓𝐫𝐮𝐞𝐜𝐢𝐜𝐚 𝐌𝐢𝐫𝐚𝐜𝐥𝐞
▹▹

🌟S𝐮̛̃𝐚 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐃𝐚 𝐒𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐝 𝐓𝐨 𝐒𝐤𝐢𝐧 𝐇𝐲𝐝𝐫𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐌𝐨𝐢𝐬𝐭𝐮𝐫𝐢𝐬𝐞𝐫
▹▹

🌟𝐒𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐲 𝐌𝐢 – 𝐆𝐞𝐥 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐃𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐲 𝐌𝐢 𝐘𝐮𝐣𝐚 𝐍𝐢𝐚𝐜𝐢𝐧 𝐁𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐨𝐢𝐬𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐆𝐞𝐥 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐦
▹▹

🌟 𝐊𝐞𝐦 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐍𝐚̆́𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐦𝐞 𝐁𝐲 𝐌𝐢 𝐓𝐫𝐮𝐞𝐜𝐢𝐜𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝟏𝟎𝟎 𝐂𝐚𝐥𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐮𝐧𝐜𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐒𝐏𝐅𝟓𝟎+/𝐏𝐀+++
▹▹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
🌟🌟Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐦𝐮𝐚 𝐦𝐲̃ 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐮𝐲 𝐭𝐢́𝐧
▹▹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
💝𝗧𝗵𝗮𝗺 𝗴𝗶𝗮 𝗰𝗼̣̂𝗻𝗴 đ𝗼̂̀𝗻𝗴 “𝗡𝗚𝗛𝗜𝗘̣̂𝗡 𝗗𝗨̛𝗢̛̃𝗡𝗚 𝗗𝗔” cùng chúng mình nha
▹▹
“Nghiện dưỡng da KHÔNG SAI, Ai KHÔNG NGHIỆN mới SAI” đó ahihi
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
💝 𝐂𝐚́𝐜 𝐕𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐛𝐨̉ 𝐪𝐮𝐚 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐤𝐞̂𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐢𝐧𝐡 𝐌𝐞𝐨𝐰

🌟3 BƯỚC TRỊ DỨT THÂM MỤN – TOP 5 SERUM HÀN QUỐC TRỊ MỤN & THÂM GIÁ BÌNH DÂN
▹▹

🌟Sự Thật Về THE ORDINARY NIACINAMIDE 10% ZINC 1% TRỊ MỤN?! – Công Dụng THẬT của NIACINAMIDE
▹▹

🌟DA DẦU & Quan Niệm SAI VỀ KEM DƯỠNG ẨM – TOP 8 Kem Dưỡng SÁNG DA TRỊ MỤN Cho MỌI LOẠI DA Mùa Hè
▹▹

🌟8 ĐIỂM PHÂN BIỆT TẨY DA CHẾT TRÀ XANH FAKE – ST.IVES BLACKHEAD CLEARING GREEN TEA SCRUB
▹▹

🌟THÓI QUEN BUỔI SÁNG HIỆU QUẢ | Waking up at 5AM | My Mindful Morning Routine 🧘
▹▹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
MEOW DÙNG NHỮNG CÔNG CỤ GÌ ĐỂ QUẢN LÝ & NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG
🌟 Học kiến thức mới mỗi ngày
Link đăng ký nhận 2 tháng miễn phí dùng thử
▹▹

🌟Ghi chú tất tần tật mọi thứ trên đời
Link đăng ký tại đây để nhận $10
▹▹

🌟Quản lý công việc cá nhân và nhóm:
Link đăng ký free:
▹▹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
🎥 MEOW QUAY BẰNG MÁY GÌ
╰ Máy Ảnh Sony Alpha A6600
╰ Ống kính Sigma 16mm F1.4
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –
📱MEOW DÙNG ĐIỆN THOẠI GÌ
Iphone 11 Pro Max 256GB
▹▹

⌚MEOW DÙNG ĐỒNG HỒ GÌ
Apple Watch Series 5
▹▹
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ­- – – – – – – – –

📩 CONTACT ME

▹▹▹Email: petite.meow.257@gmail.com
▹▹▹Facebook: trinhmeow.vlogger
▹▹▹Instagram: trinhmeow.vlogger
▹▹▹Blog: www.trinhmeow.com

Bài viết được tổng hợp bởi DN cosmetics | Xem thêm video làm đẹp, chia sẻ, review về mỹ phẩm tại đây: https://dncosmetics.vn/video-lam-dep

Với đam mê và trải nghiệm về làm đẹp và mỹ phẩm, tôi là Hoàng Nữ Cẩm Nhi, tác giả tại Dn Cosmetics, luôn sẵn sàng chia sẻ cho bạn những bí quyết làm đẹp tốt nhất, đưa ra những đánh giá chân thật nhất. Mong muốn của tôi là giúp mọi người đều có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc với sắc đẹp của mình.

Nhận xét về sản phẩm

49 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ngoc Pham Bich

Chi oi! Dung gel cream cua some by me cho da dau mun ok hg chi? Cam on

yến A.R.M.Y

Em bị mụn ẩn với cả bị thâm ở vùng má do mụn í và em chưa skincare bao giờ thì em nên sử dụng các loại sp nào ạ :((

Hoa Le

Trong khi trị mụn có cần sài serum ko ạ

Nhut Le

K trang điểm có cần tẩy trang k ạ?

Mỹ Tiên

Em thấy chị tuy chưa nổi tiếng nhưng thật sự mấy cái review của chị siêu nhiệt tình còn dễ thương :33

Phu Tran

Chị có bán ko chị

Mèo Cứt

Mụn tuổi dậy thì có nên áp dụng những sản phẩm trên kh ạ ?

Pomily D

Cặp serum của the ordinary không dùng chung 1 lần được mà

Hương Hoàng

Các sản phẩm c giới thiệu cũng là các bước để skincare đúng k ạ?

Phuong Le

The ordinary b5 dùng chung với tinh chất oc sen của some by mi luôn đc k c

kim Ngọc

Chị ơi nhiều người nói 16t thì chưa cần skincare hả chị mong chị trả lời ạ

Minh Thư

Tẩy da chết ST.IVES đó sao ngt gọi nó là srm v ạ

Trân Hoàng

Tinh chất ốc sên có trị thâm không mọi người :((

Ngân Thanh

Chị ơi se rum đỏ kia có trị đc sẹo rỗ kh ạ

Nguyen Po

C oi c làm video ve sp lành tính dùng dc cho mẹ bầu di c

Huy Phạm

Chị ơi mấy cái link đó vào ko đc ạ

Mễ Ái

Trong list sản phẩm chị Trinh recommend thì mình thấy sữa rửa mặt Cosrx là đáng mua nhất, quá xuất sắc :> Còn sp mình thực sự thực sự không muốn các bạn mua nhất là nước tẩy trang Derladie và toner Some By Mi, đặc biệt là với da nhạy cảm như da mụn :< Nước tẩy trang Derladie có rấttt nhiều hương liệu, rất nồng, có cồn từ quá trình chiết xuất thành phần witch hazel nữa, rất dễ kích ứng. Như chị Trinh nói, nó tạo bọt các cậu ạ, nhờn rít dính dớp khó chịu lắm, cay mắt nữa, chỉ có ưu điểm duy nhất là làm sạch tốt thôi. Còn toner Some By Mi thì chứa cồn (cồn khô í), bạc hà và lại là chiết xuất cây phỉ witch hazel :< Nó chỉ có khả năng làm sạch nhẹ và kiềm dầu ổn, còn tẩy tế bào chết thì không thể vì nồng độ quá thấp, hiệu quả trị mụn hoàn toàn không có thậm chí khiến tình trạng mụn của bạn tồi tệ hơn. Thực sự chỉ có da dầu khoẻ và ít mụn mới sử dụng đc em nó thôi í :<

Mai Sang

Toner cân bằng độ PH!!!!! 🤔🤔🤔

Lê Kim Tiên

C ơi nếu da e hỗn hợp ( nghiêng dầu ) có nên xài kem dưỡng ko ạ ?

Thanh Hương

Cj lm video trị thâm mụn giá bình dân ik cj

nhimxelu_no1 nhim

Dạo này do ánh sáng hay xaoo mà chị lên Vid xinh thế =))) màu tóc cực hợp luôn ạ

Kỳ Mỹ

c ơi sao e dùng 2 sr b5 vs zin1 chung bị mụn đầu trắng ạ còn dùng 1 loại thì ko bị ạ

tuấn hồng

Em cảm ơn chị rất nhiều

Vyy Hiềnn

Chị Trinh review sản phẩm của cocoon việt nam đi ạ

stella hana

Mình đang dùng kcn của somebymi dùng cũng khá ok thấm nhanh nhưng nếu bôi xong mà đeo khẩu trang thì thấy có những hạt trắng trắng nổi lên giống như ghét ý . Dù mình vỗ kĩ hay bôi kĩ thì vẫn có . Đặc biệt ngồi điều hòa thì thấy da khá là khô kiểu khô khó chịu ý 🙂

Tuấn Anh

Trinh ơi! Mình hỏi xíu..
Mình có đọc review thì thấy bảo ko được dùng kèm sản phẩm có AHA,BHA khi sử dụng The ordinary niacinamide 10 + zinc 1 vậy dùng bước toner và kem của Some by Mi kèm theo bước serum của The Ordinary có ổn ko?

Linh Lê

Theo em thấy từ kinh nghiệm trị mụn riêng của em thì em thấy spham của Some By Mi nó rất dễ làm kích ứng da ý chị:(

HNAM channel

Chị ơi mình có nên đi spa ko ạ , tại đi spa tốn kém quá chị

Huyền trâm vlog

Chị ơi khi mình sử dụng kem chống nắng có nên phủ phấn ko chị

Vân Vân

Cho em hỏi ạ có dùng chung đc serum some by mi với oligopeptide ko ạ

Thanh Thùy

Chị ơi, da dầu mụn dùng nước tẩy trang laroche posay có tốt cho da không ạ ? :3

Kim Anh

Cái trị thâm màu vàng kia tên là gì vậy ạ

Nam Le

Nếu các bạn bị acne mủ hoặc viêm hoặc ẩn nhiều thì các bạn dùng những sp này k có hiệu quả đâu hoặc rất ít. Đây có thể coi là những sản phẩm HỖ TRỢ hoặc là NGĂN NGỪA. Chứ đừng mong chờ sẽ có hiệu quả. Và nếu bạn bị acne mủ hoặc viêm sưng thì không sử dụng tẩy tế bào chết có scrub là được.

Hàn Thiên Hắc Tổng

Có ai mà con trai vào đây xem k?? 🤦‍♂️

nguyên lê

Chị ơi chị dùng thử mỹ phẩm của 2 hãng việt nam e100 và thorakao được ko ạ

SHMIL_ BTS

Chị ơi cho e hỏi có tác dụng với mụn ẩn không ạ ?

Linh Trần

May quá em hong có mụn 🤣 nhưng video này của chị bổ ích lắm :33

Phương Linh Đỗ

Mong chị làm video dưỡng trắng da body giá bình dân ah

Phương Linh Đỗ

Mong chị làm video dưỡng trắng da body giá bình dân ah

Trang Gắt

Thay srm kia bằng srm acnes đc ko chị

Mai Nhuyenthi

Ib

Nhuan Vu

Tay da chet Srlves mùi huong lieu kieu xà bông khó chiu cuc kì

An Nguyễn

Chị ơi 14 tuổi thì có thể tẩy da chết và sử dụng toner không chị

Mai Phương

Dưỡng da tuổi 13 đi chị làm đều màu da , ngăn ngừa mụn đi chị

Cry Baby

C ơi làm về top sp trị mụn đầu đen đi ạ

tuấn hồng

Mong chị ra nhiều vifdeo trị mụn như vậy ạ

Dương Hoàng

Niacinamide 30ml-60ml dùng trong khoảng bao lâu ạ

HÒA Kim

Tẩy da chết rồi có cần rửa mặt lại kh mng

Chan Baek

Em thấy serum some by mi snail các bạn da nhạy cảm nên để ý vì có hương liệu rất nồng, có kha khá các bạn da nhạy cảm đã bị kích ứng với sản phẩm